Mời Chào hàng: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Tiên Dương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường THCS Tiên Duơng – Địa chỉ: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Tiên Dương 4. Chủ đầu tư: Trường THCS Tiên Duơng 5. Tên gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà […]