Mời chào hàng: Xây lắp, sửa chữa các tuyến nhánh đường Trịnh Đình Trọng, Quận 11, Tp. HCM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 Gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Sửa chữa các tuyến nhánh đường Trịnh Đình Trọng, quận 11 Nguồn vốn: Quỹ […]

Mời Chào hàng: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Tiên Dương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường THCS Tiên Duơng – Địa chỉ: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Tiên Dương 4. Chủ đầu tư: Trường THCS Tiên Duơng 5. Tên gói thầu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà […]