Mời chào hàng: Mua giống cá, tôm giống thả trong Vịnh Bắc Bộ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng cục Thủy sản – Địa chỉ: phòng 208 nhà B1, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 04-37715082. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thủy sản 5. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua […]

Mời chào hàng: Cung cấp trang bị đồng phục cho cộng tác viên bán hàng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chí nhánh Viettel Hà Nội – Địa chỉ: số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; –  Điện thoại:  (04) 2859985. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Chí nhánh Viettel Hà Nội 5. Tên gói thầu: Cung cấp trang bị đồng phục cho cộng tác […]

Mời chào hàng: Chi phí xây dựng công trình: Nhà văn hóa thôn Văn Quang xã Nghĩa Hương

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Nghĩa Hương – Địa chỉ: xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (043) 3949274. 2. Tên dự án: Nhà văn hóa thôn Văn Quang xã Nghĩa Hương 4. Chủ đầu tư: UBND xã Nghĩa Hương 5. Tên gói thầu: Gói thầu số […]