Mời chào hàng: Xây lắp, Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn Triều Sơn Đông

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: ủy ban Nhân dân xã Hương Vinh – Địa chỉ: Văn phòng ùy ban Nhân dân xã Hương Vinh, TX Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Hệ thống thoát nước thải khu dân cư thôn […]