Mời Chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin tại TP Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công ty TNHH Hệ thống công nghệ Năm Châu Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị Công nghệ thông tin Dự án: Xây dựng mới hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động […]