Mời chào hàng: Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ đề tài năm 2015

Tên bên mời thầu: Viện Khoa học vật  liệu Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705 Mã số thuế: 0100405465 Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ đề tài năm 2015 Loại gói thầu:        Mua sắm hàng […]

Mời chào hàng: Xây lắp, Cải tạo Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu hpc Lê Hữu Tựu – Địa chỉ: huyện Đông Anh, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 043.9680926; Fax: 043.9680926. 2. Tên dự án: Cải tạo Trường Tiểu học Lê Hữu Tựu, xã Nguyên Khê 4. Chủ đầu tư: Trường Tiểu hpc Lê Hữu Tựu 5. […]

Mời chào hàng: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội – Địa chỉ: – Điện thoại/Fax: (04) 62956472. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Chi Cục Phát triển nông thôn Hà Nội 5. Tên gói thầu: Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cán […]

Mời chào hàng: Tổ chức hội nghị, sự kiện

 Gói thầu: Tổ chức hội nghị, sự kiện. Thuộc dự án: Tổ chức các hội nghị, sự kiện cho Trung tâm TC&TK MobiFọne năm 2015. Nguồn vốn: Chi phí phục vụ SXKD năm 2015 của Trung tâm TC&TK. Bên mời thầu: Trung tâm Tính cước và Thanh khoản – Công ty Thông tin di động. […]

Mời chào hàng: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô cho các đội quản lý thị trường thuộc Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội

  Gói thầu: Sửa chữa, thay thế phụ tùng xe ô tô cho các đội quản lý thị trường thuộc Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2015. Bên mời thầu: Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng […]

Mời chào hàng: Xây lắp nhà Công vụ tầng 6 Trường Tiểu học

Gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thuộc Dự án : Nhà công vụ 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học xã Minh Châu Nguồn vốn: Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn […]

Mời chào hàng: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc xã Vĩnh Ngọc

Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, nhà đoàn thể UBND xã Vĩnh Ngọc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 2 tầng, nhà đoàn thể UBND xã Vĩnh Ngọc Nguồn vốn: Đấu giá […]