Đấu thầu mua sắm giá bằng kim loại để hàng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ KIM KHÍ Mời báo giá cạnh tranh mua sắm giá bằng kim loại để hàng   Cục Cảnh sát biển Việt Nam có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu “Mua sắm trang thiết bị”, bao gồm: 32 bộ […]

Mời đấu thầu trang thiết bị phòng thí nghiệm trung tâm Y học ĐG Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ Ban Quản lý và Phát triển Dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội mời đấu thầu gói thầu Đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm trung tâm Y học và kỹ năng tiền lâm sàng lần 1   – Bên mời thầu: Ban […]

Đấu thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị cho nguồn dự phòng cho trụ sở Công ty Điện lực Tân Thuận

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh TNHH – Công ty Điện lực Tân Thuận mời đấu thầu gói thầu Cung cấp VTTB, thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình   Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện lực […]

Mời đấu thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục phụ trợ Nhà máy dược phẩm GMP-WHO

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẤU XÂY LẮP VÀ CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội mời đấu thầu gói thầu Xây lắp và cung cấp lắp đặt thiết bị các hạng mục phụ trợ Nhà máy dược phẩm GMP-WHO   – Bên mời thầu Công ty CP Dược phẩm […]

Mời đấu thầu Mua 102 máy hàn nhựa cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MÁY HÀN NHỰA Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá mời thầu Mua 102 máy hàn nhựa.   – Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá. – Tên dự án: Chỉ tiêu kế hoạch mua sắm tài sản năm 2012. – Tên […]

Mời đấu thầu Mua sắm Máy photocopy cho Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA MÁY PHOTOCOPY Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu Mua sắm Máy photocopy.   – Bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. – Tên gói thầu : Mua sắm Máy photocopy. – Tên dự án : Mua sắm máy Photocopy cho Cục Thuế tỉnh Bắc […]

Mời thầu lắp đặt hệ thống Camera tại các KBNN trực thuộc KBNN Thừa Thiên Huế

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế mời thầu lắp đặt hệ thống Camera tại các KBNN trực thuộc KBNN Thừa Thiên Huế   Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế tổ chức đấu thầu Chào hàng cạnh tranh lắp đặt hệ thống Camera […]

Đấu thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí trụ sở Tổng cục Hải quan

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Tổng cục Hải quan mời thầu Gói thầu 40b   – Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở […]

Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời thầu Cung cấp và lắp đặt 05 máy Photocopy

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP LẮP ĐẶT 5 MÁY PHOTOCOPY Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế mời thầu Cung cấp và lắp đặt 05 máy Photocopy     Bên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh ThừaThiên Huế.  Tên gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt 05 máy Photocopy ”. Tên dự án: Mua sắm […]

Mời chào giá thiêt bị ngành cơ khí, ngành động lực và tin học cho trường CĐXD

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH 1. Tên bên mời thầu : Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 2. Tên gói thầu : Gói thầu số 1: Thiết ngành bị Điện + Ngành Cơ khí + TB trợ giảng Gói thầu số 2: Thiết ngành động lực Gói thầu số 3: TB […]