Mời chào hàng mua sắp trang thiết bị phục vụ giảng dạy tỉnh Gia Lai

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH – Tên bên mời thầu: Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Chư Pưh, Gia Lai. – Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và giảng dạy năm học 2012 – 2013. – Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2012. – […]

Mời chào hàng thiết bị cho sở tài nguyên môi trường tp. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án LIFSAP thành phố Hồ Chí Minh. – Tên gói thầu: Thiết bị cho Sở Tài nguyên và Môi trường; – Tên dự án: Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) – Nguồn vốn: Ngân hàng Thế […]