Mời chào hàng: Mua xe ô tô tải chuyên dùng cho Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến Tre

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre – Địa chỉ: số 610B, Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre; –  Điện thoại: (075) 3824342. 2. Tên dự án: Mua xe ô tô tải chuyên dùng cho Đoàn Nghệ thuật Cải lương Bến […]

Mời chào hàng: Thi công xây dựng Cải tạo cửa hàng xăng dầu Tân Phong

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty xăng dầu Bến Tre – Địa chỉ: số 199B, Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; –  Điện thoại: 075.3826189. 2. Tên dự án: Cải tạo cửa hàng xăng dầu Tân Phong 4. Chủ đầu tư: Công ty xăng dầu […]