Mời chào hàng: Biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu:  Công ty Điện lực Hậu Giang Gói thầu: Biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ Dự án: Mua sắm biển báo hiệu giao chéo giữa đường dây cao áp với đường bộ Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh điện […]