Mời chào hàng: Lắp đặt vườn ươm, nhà màng trồng rau và các thiết bị, máy móc

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com Tên dự án: Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất rau an toàn Loại dự […]

Mời chào hàng: Lắp đặt vườn ươm, nhà màng trồng rau và các thiết bị

A. THÔNG TIN CHUNG: Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com Tên dự án: Chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất rau an toàn Loại dự […]

Mời chào hàng: Nạo vét kênh, đắp đê kênh T5 & sửa chữa bờ kênh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An Gói thầu: Nạo vét kênh và đắp đê (Dành cho nhà thầu là danh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Dự án: Nạo vét kênh T5, kết hợp sửa chữa bờ kênh (Kênh 28 đến rãnh […]

Mời chào hàng: Thi công cống + nạo vét kênh dẫn

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp Long An – Địa chỉ: số 8, đường Đỗ Tường Phong, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; –  Điện thoại: 0723.829232; Fax: 0723.825052. 2. Tên dự án: Cống Sáu Cân + Kênh dẫn thượng lưu 4. […]

Mời chào hàng: Thi công xây lắp công trình của Trung tâm Khuyến nông Long An

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Khuyến nông Long An – Địa chỉ:  Khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. – Điện thoại/Fax/E-mail : 0723.826432/0723.831432/ttknlongan@gmail.com 2. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông […]