Mời chào hàng: Mua giống ong mật phục vụ dự án khuyến nông chăn nuôi năm 2017

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG PHÚ THỌ Địa chỉ: Xã Trưng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3818677; Fax: 02103847655; Mail: lamknpt@gmail.com. Mã số thuế: 2600451350. Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua giống ong mật phục vụ dự án khuyến nông chăn nuôi […]

Mời chào hàng: Mua xe chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 6m3 phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN PHÙ NINH Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ Điện thoại/fax/email: 02106 265036 Mã số thuế:2600 869 860 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua xe chuyên dùng cuốn ép chở rác loại […]

Mời chào hàng: Lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời trên nóc nhà 11 tầng số 1

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ – Địa chỉ: phường Tân Dân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; –  Điện thoại: (0210) 6254179 2. Tên dự án: Lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời trên nóc nhà 11 tầng số […]