Mời chào hàng: Thi công xây lắp và thiết bị công trình trụ sở Đồn Công an Sông Vàng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an tỉnh Quảng Nam – Địa chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; –  Điện thoại: (05103) 860492; Fax: (05103) 860492. 2. Tên dự án: Cơ sở  làm việc Đồn CA Sông Vàng thuộc Công an huyện Đông Giang, tỉnh […]