Mời chào hàng: Mua dụng cụ y tế, vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Mường La

Tên bên mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La ĐT: 0223830036; Fax: 0223830280; Email: bvdkml@gmail.com Mã số thuế: 5500372904 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Mua dụng cụ y tế, vật tư y tế […]

Mời chào hàng: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.848.323           Fax: 0223. 847. 292 – Mail: ngocnoivu@gmail.com 2. Tên dự án: Dự án phát triển sản xuất […]

Mời chào hàng: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.848.323           Fax: 0223.847.292 – Mail: ngocnoivu@gmail.com 2. Tên dự án: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy […]

Mời chào hàng: Mua sắm hàng hóa đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc Công an

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công an tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Số 53 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc Công an huyện Sông Mã tỉnh Sơn La 4. Chủ đầu tư: Công […]

Mời chào hàng: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất cho các hộ nghèo năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La – Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.848.436           Fax: 0223.847.292 – Mail: tranvanlinhtb@gmail.com 2. Tên dự án: Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc […]