Mời chào hàng: Xây dựng Cầu Thái Lai, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa – Địa chỉ: UBND xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa –  Điện thoại: 2. Tên dự án: Cầu Thái Lai, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 4. Chủ đầu tư: UBND […]