Mời chào hàng: Trang bị dụng cụ luyện tập thể dục thể thao

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Câu lạc bộ Văn hóa – TDTT Nguyễn Du Gói thầu: Trang bị dụng cụ luyện tập thể dục thể thao cho Câu lạc bộ Văn hóa thể dục thể thao Nguyễn Du để lắp đặt tại các trường THCS trên địa bàn Quận 1 […]

Mời chào hàng: In biên lai thu tiền phí, lệ phí năm 2015

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Gói thầu: In biên lai thu tiền phí, lệ phí năm 2015 Dự án: Phục vụ cung cấp các loại ấn chỉ tại cơ quan Thuế Nguồn vốn: Thu tiền bán ấn chỉ Hình thức lựa chọn nhà thầu: […]

Mời chào hàng: Mua sắm máy photocopy và máy thu hình cho Công an phường

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công an Quận 6 Gói thầu: Mua sắm máy photocopy và máy thu hình cho Công an phường Dự án: Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thường xuyên Bộ Công an năm 2015 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh Thời gian phát […]