Mời chào hàng: Xây lắp nhà Công vụ tầng 6 Trường Tiểu học

Gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) Thuộc Dự án : Nhà công vụ 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học xã Minh Châu Nguồn vốn: Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn […]