Mời chào hàng: Thi công xây dựng công trình và chi phí lán trại, nhà tạm

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai – Địa chỉ: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 2. Tên dự án: ĐTXĐ hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG01 – thị […]