Mời Thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị trường Mần non Phương Canh

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm – Địa chỉ: Ban QLDA quận Nam Từ Liêm, số 2 đường Liên Cơ, khu liên cơ quan, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội –  Điện thoại: 2. Tên dự […]