Mời Thầu: Xây dựng nhà ở cán bộ, chiến sĩ

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Bộ CHQS tỉnh Hà Giang Gói thầu: Xây dựng nhà ở cán bộ, chiến sĩ Dự án: Doanh trại Ban CHQS thành phố/Bộ CHQS tỉnh Hà Giang. Hạng mục: Nhà ở cán bộ, chiến sĩ Nguồn vốn: Ngân sách Quốc phòng Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu […]