Mời Thầu: Thiết bị chiếu sáng trưng bày và nghe nhìn

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thành Gói thầu: Thiết bị chiếu sáng trưng bày và nghe nhìn Dự án: Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc Hội Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong […]