Mời chào hàng: In sách giáo khoa lớp 5 cho học sinh và giáo viên

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai – Địa chỉ: trụ Sở Khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; –  Điện thoại: 0203 840 15; Fax: 0203 842 425. 2. Tên dự án: Bạn hữu trẻ em giai đoạn […]