Mời chào hàng: Cung cấp trang bị đồng phục cho cộng tác viên bán hàng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Chí nhánh Viettel Hà Nội – Địa chỉ: số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; –  Điện thoại:  (04) 2859985. 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Chí nhánh Viettel Hà Nội 5. Tên gói thầu: Cung cấp trang bị đồng phục cho cộng tác […]