Mời Thầu: Mua công tơ điện tử 2016 1 pha có RE

THÔNG BÁO MỜI THẦU   Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội Gói thầu: Gói thầu 01 “Công tơ điện tử 2016 – Công tơ 1 pha có RF” Dự án: Mua công tơ điện tử 2016 Nguồn vốn: Mua công tơ điện tử 2016 Hình thức lựa chọn nhà […]