Đấu thầu Thi công xây lắp hạng mục Hạ tầng kỹ thuật khu vực I Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THI CÔNG XÂY LẮP HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng Thi công xây lắp hạng mục Hạ tầng kỹ thuật khu vực I (từ nhà đón tiếp đến chợ quê giữa các tuyến giao thông 3,6 và 7) thuộc dự án đầu tư Trung tâm […]

Mời đấu thầu xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mê Linh

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ HUYỆN MÊ LINH Cục Thuế thành phố Hà Nội mời thầu xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Công trình xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Mê Linh.   – Tên Bên mời thầu: […]

Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long mời thầu thi công Xây lắp Trụ sở làm việc

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP   – Tên bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long. – Tên gói thầu : Gói thầu thi công Xây lắp. – Tên dự án : Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Bình Tân, Vĩnh Long. – Nguồn vốn : Vốn đầu tư […]

TPHCM: Bến xe Miền Tây mới đổi địa điểm xây dựng sang thị trấn Tân Túc

Theo Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), UBND TPHCM vừa có chủ trương không xây dựng Bến xe Miền Tây mới tại xã Tân Quy Tây nữa mà chọn xây tại thị trấn Tân Túc (cùng tại huyện Bình Chánh). symptoms of diabetes Samco đã tổ chức cuộc thi […]

Mời đấu thầu Xây dựng công trình Trường Tiểu học phường 7, TP Trà Vinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh. – Tên gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình Trường Tiểu học phường 7, TPTV, – Tên dự án: Trường Tiểu học phường 7, TPTV, tỉnh Trà Vinh. – Nguồn vốn: […]

Mời đấu thầu thi xây dựng công trình Trường Tiểu học phường 5, TP Trà Vinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh. – Tên gói thầu xây lắp: Xây dựng công trình Trường Tiểu học phường 5, TPTV, – Tên dự án: Trường Tiểu học phường 5, TPTV, tỉnh Trà Vinh. – Nguồn vốn: […]

Mời đấu thầu thi công xây lắp nhà thi đấu huyện Nam Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện Nam Giang. – Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp Nhà thi đấu. – Tên dự án: Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Nam Giang; Hạng mục: Nhà thi đấu. – Nguồn […]

Liên đoàn lao động huyện Củ Chi thông báo mời thầu gói thầu : Xây lắp

Liên đoàn lao động huyện Củ Chi thông báo mời thâu gói thầu : Xây lắp. Thời gian bán HSMT : Từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2012 đến 9 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2012 (trong giờ hành chính). Địa điểm bán HSMT : Liên đoàn Lao […]