Đấu thầu cung ứng vật tư, thiết bị, xây lắp đường dây 110KV – Thủy điện ĐăkSin 1

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN CAO THẾ Công ty Cổ phần VRG – Đăk Nông mời đấu thầu Cung ứng vật tư, thiết bị, xây lắp Đường dây 110KV đấu nối và xây lắp mở rộng ngăn lộ 110KV tại TBA 110KV ĐăkR’Lấp cho Dự án đầu tư Thủy […]

Mời đấu thầu Xây lắp công trình Sửa chữa mái taluy sân ngắt trạm 110kV

THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên Bên mời thầu: Chi nhánh điện Cao thế Lâm Đồng, đường Mai Anh Đào, P8, TP.Đà Lạt – ĐT: 063.2475116,0632475117 – Fax: 063.3552240. – Tên gói thầu: Xây lắp công trình Sửa chữa mái taluy sân ngắt trạm 110kV Đà Lạt 1. – Tên dự án: Sửa chữa mái […]