Mời Thầu: Gói thầu số 05 xây lắp công trình hạ tầng du lịch huyện Lạc Thủy

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy Gói thầu: Gói thầu số 05 xây lắp công trình: Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thuỷ Dự án: Hạ tầng du lịch Hang Luồn huyện Lạc Thủy Nguồn vốn: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (Vốn hạ […]