Mời Thầu: Giám sát thi công xây dựng Công trình thủy điện Châu Thắng

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần Prime Quế Phong – Địa chỉ: Khối 1 Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An –  Điện thoại: 0983 122 499 (Anh Đặng Khánh Quyền). 2. Tên dự án: Công trình thủy điện Châu Thắng tại huyện Quế Phong […]