Mời Thầu: Sửa chữa, cải tạo đường, bãi nội bộ của Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long – Địa chỉ: Lô C25 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 08.378188756/37818493; Fax: 08.37818875/38818360. 2. Tên dự án: Trạm nghiền phía Nam – Công ty TNHH MTV xi […]