Mời Thầu: Xây lắp nhà công vụ, nhà chính và các công trình phụ trợ

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang – Địa chỉ: Số 280 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; –  Điện thoại: 0240.3855.266; Fax: 0240.3854.554. 2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Yên tinh Bắc Giang 4. Chủ đầu […]