Mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt phần hệ thống cửa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Lưới điện cao thế miền Trung – Địa chỉ: 81-89 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; –  Điện thoại:  (0511) 3616249; Fax: (0511) 2222110. 2. Tên dự án: Nhà máy thủy điện A Roàng, tỉnh Thừa […]