Mời Thầu: Gói thầu 07: Cung cấp dây cáp điện

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Phú Yên.        Địa chỉ: 104 Lê Lợi, phường 3, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.        Điện thoại: 057.3835176    – Fax: 057.3835373.        Mã số thuế: 0400101394008. Tên gói thầu: Gói thầu 07: Cung cấp dây cáp điện – Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa […]