Mời Thầu: Cung cấp, Lắp đặt hệ thống mạng – điện thoại giai đoạn 1

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh – Địa chỉ: Số 268 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. –  Điện thoại: (08) 38686755; Fax: (08) 38656295 2. Tên dự án: Dự án thành […]