Mời Thầu: Cung cấp lắp đặt hệ thống Điện nhẹ: mạng máy tính, truyền hình, Điện thoại, camera, âm thanh, quản lý tòa nhà thông minh BMS

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án xây dựng công trình tại Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh – Văn phòng Quốc hội – Địa chỉ: phòng 121, tầng 1, Trụ sở 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội; –  Điện thoại: 080.46307; Fax: 080.46307 2. Tên dự án: Đầu tư xây […]