Mời Thầu: Cung cấp nguồn ổn áp 60V

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam Gói thầu: Cung cấp nguồn ổn áp 60V Dự án: Mua sắm thiết bị đồng trục phục vụ nâng cấp mạng cáp đống trục các tỉnh và bảo hành, bảo trì đợt 2 năm 2015 và quý I năm 2016 […]