Chào giá cạnh tranh: Cung cấp tấm lợp nhà máy thủy điện Trà Xom, Bình Định

A.   Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: Tên đơn vị thông báo: Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom –         Địa chỉ: Số nhà 21 đường Chương Dương, Quy Nhơn, Bình Định –         Điện thoại/ Fax: 056 3546 788; E-mail: Tên dự án: Công trình thủy điện Trà Xom tại […]