Mời chào hàng: Cung cấp thiết bị để chuyển đổi công tơ điện tử 1 pha

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Bên mời thầu: Công ty Điện lực Cao Bằng Gói thầu: Cung cấp thiết bị để chuyển đổi công tơ điện tử 1 pha 5(60) A – DDS26 thành công tơ đo xa sử dụng sóng RF – Công ty Điện lực Cao Bằng Dự án: Chuyển đổi […]