Mời Thầu: Cung cấp thiết bị phục vụ giám sát, quản lý điều hành thường xuyên

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Internet Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 10 – Trung tâm Internet Việt Nam, Tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: 04. 35564944 máy lẻ 200 hoặc 202; Fax: 04. 37821462. 2. Tên […]