Mời Thầu: Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện nội tiết TW

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện nội tiết TW – Địa chỉ: –  Điện thoại: 2. Tên dự án: 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện nội tiết TW 5. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị y tế B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Cung cấp thiết […]