Mời chào hàng: Cung cấp trang thiết bị tin học năm 2017

– Tên cơ quan/đơn vị mời thầu: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN – Địa chỉ: 479 Đường Lương Ngọc Quyến-Thành phố Thái Nguyên. –  Điện thoại: 0280 3855514 – Fax: 0280 3851348 – Mã số thuế: 4600417297 Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: Cung cấp trang thiết bị tin […]