Mời thầu: Cung cấp và lắp đặt 01 bóng X quang cho máy chụp mạch FD 20

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện 108 TWQĐ – Địa chỉ: số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; –  Điện thoại:  2. Tên dự án: Dự toán kinh phí sửa chữa máy chụp mạch FD20-Hãng Philips 4. Chủ đầu tư: Bệnh viện 108 TWQĐ 5. Tên […]