Mời chào hàng: Cung cấp 01 xe chở mủ cao su chuyên dùng loại 5,5 tấn

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông – Địa chỉ: xã Ia Drăng – huyện Chư Prông – tỉnh Gia Lai – Điện thoại/Fax/E-mail: 059 3790023                  Fax: 059 3790024 2. Tên dự án: Đầu tư thiết bị năm 2015 3. Loại dự án (điền dấu […]