Mời chào hàng: Cung cấp 01 xe đẩy có thang nâng tại ATCC Hà Nội

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty Quản lý bay miền Bắc – Địa chỉ: Tầng 2 nhà B, số 5/200 đường Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, TP. Hà Nội; –  Điện thoại: (04) 38860961 máy lẻ 8691; Fax: (04) 38860956. 2. Tên dự án: Xe đẩy có thang nâng […]