Mời chào hàng: Cải tạo phong thí nghiệm tầng 4, nhà C9 Trường Đại học Bách Khoa

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Địa chỉ: số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, TP, Hà Nội; – Điện thoại/Fax: (043) 8683091. 2. Tên dự án: ĐTXD phòng thí nghiệm nghiên cứu thiết kế vi mạch – Trường Đại học Bách […]