Mời Thầu: 79 danh mục hóa chất kỹ thuật cao

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Viện Huyết học – Truyền máu Trung Ương Gói thầu: 79 danh mục hóa chất kỹ thuật cao Dự án: Mua hóa chất lần 2 năm 2015 Nguồn vốn: NSNN năm 2015-2016 và nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế của viện Huyết học – Truyền máu […]