Phiếu đăng ký công bố danh mục dự án khu chợ Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án: 1. Tên cơ quan đăng ký công bố danh mục dự án: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.   – Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang. – Điện thoại: 0733.831277 / Fax: […]