Archives for Tháng Chín 2016

Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Tiểu học huyện Mường Khương năm 2016

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A/Thông tin chung: Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương  – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0915594948 Loại dự án: Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương. Tên gói […]

Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Mầm non huyện Mường Khương năm 2016

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG  – Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương. – Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Mầm non huyện Mường Khương năm 2016. – Nguồn vốn: Ngân sách Sự nghiệp Giáo dục năm 2016. – Hình thức đấu thầu: Chào hàng […]

Mời Thầu: Gói thầu số 06b: Thi công xây dựng (đoạn Km6+000-Km10+961,52), công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 06b: Thi công xây dựng (đoạn Km6+000-Km10+961,52), công trình đầu tư xây […]

Mời Thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng (đoạn Km0+000-Km6+000), công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 06a: Thi công xây dựng (đoạn Km0+000-Km6+000), công trình đầu tư xây […]

Mời Thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đầu tư xây dựng ĐT.823B (đường Đức Hòa 2-3) – Giai đoạn 1

Tên bên mời thầu: Ban QLDA Công trình Giao thông Địa chỉ: số 66 Hùng Vương, phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 3833580;        Fax: (072)3 825157. Nội dung thông báo mời thầu: Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đầu […]

Phòng Giáo dục và Đào tại Huyện Mường Khương mời thầu mua sắm văn phòng phẩm cho các trường tiểu học năm 2016

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương. – Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Tiểu học huyện Mường Khương năm 2016. – Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp Giáo dục năm 2016. – Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước. – […]

Huyện Mường Khương mời chào hàng cạnh tranh cho các trường mầm non trong Huyện

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH A/Thông tin chung: Tên cơ quan: Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Mường Khương Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương  – Huyện Mường Khương – Tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 0915594948 Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo […]

Mời chào hàng: Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Mầm non Huyện Mường Khương

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH – Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương. – Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Mầm non huyện Mường Khương năm 2016. – Nguồn vốn: Ngân sách Sự nghiệp Giáo dục năm 2016. – Hình thức đấu thầu: Chào hàng […]

Mời chào hàng cạnh tranh: Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường tiểu học huyện Mường Khương năm 2016

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH – Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Khương. – Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm cho các trường Tiểu học huyện Mường Khương năm 2016. – Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp Giáo dục năm 2016. – Hình thức đấu thầu: Chào hàng […]

Mời chào hàng: Mua Switch 24 port cho hệ thống mạng điều hành sản xuất kinh doanh

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN Địa chỉ: Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387 Mã số thuế: 4900102900. Nội dung thông báo mời chào hàng: Tên gói thầu: “Mua Switch 24 port”.  Hạng mục: Mua sắm hàng […]