Mời Thầu: Phần xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ – Địa chỉ: thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nôi; –  Điện thoại:  (043) 3643248. 2. Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt […]