Mời Thầu: Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

THÔNG BÁO MỜI THẦU Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu Gói thầu: Gói thầu số 02 – Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bạc Liêu Dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng […]