Mời Thầu: Sửa chữa, cải tạo đường, bãi nội bộ của Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG: 1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty TNHH MTV xi măng Hạ Long – Địa chỉ: Lô C25 KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh; –  Điện thoại: 08.378188756/37818493; Fax: 08.37818875/38818360. 2. Tên dự án: Trạm nghiền phía Nam – Công ty TNHH MTV xi […]

Kết quả lựa chọn Nhà thầu Dự án: Mua thuốc năm 2014 của Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc

 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: MUA  VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN NĂM 2014 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN ĐÀ BẮC A. Thông tin chung: 1. Đơn vị  đăng ký thông báo: Bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc –  Địa chỉ: Thị Trấn Đà Bắc – Huyện Đà […]